Nyheter

15 mars 2018

Stadsloppscoachen Emma tipsar

Skapa ett mål
Alla har vi ett gemensamt mål, att springa Karlstad Stadslopp. Dock kommer det skilja mycket från
oss i mellan vad vi har för ambitioner och förutsättningar att springa. Oavsett vilken nivå du är på
är det viktigt att skapa ett mål med ditt stadslopp. Så frågan är, vad är ditt mål?
Ett effektivt och bra sätt jag brukar använda mig av för att sätta upp mål är metoden SMARTA, det
spelar ingen roll vad det är för mål och det kan appliceras på vad som helst.
SMARTA-metoden bygger på att dina mål ska vara:
• Specifikt
• Mätbart
• Accepterat/angelägenhet
• Realistiskt
• Tidsbestämt
Specifikt. Skriv ned och formulera ditt mål så specifikt du kan. Vad är det du vill uppnå? Vill du bli
snabbare? Uthålligare? Må bättre? Målet ska vara tydligt beskrivet.
Mätbart. Ditt mål är mätbart, t.ex. att du ska springa loppet under en viss tid. Hur snabbt springer
du idag?
Accepterat/angelägenhet. Kanske det allra viktigaste kriteriet. Är din målsättning självvald? Vad
grundar sig din målsättning på – yttre påverkan så som påtryck från andra eller är det faktiskt du
själv som vill utföra målet? Välj dina målsättningar omsorgsfullt så har du goda förutsättningar att
nå dem. Varför är just det här målet viktigt för dig? Och framförallt, hur mycket är du villig att satsa
på ditt mål? Det är onödigt att sätta upp ett mål om du inte har någon lust att genomföra det.
Realistiskt. Sätt ett upp mål som är rimligt och realistiskt. Är målsättningen realistiskt utifrån ditt
utgångsläge? Det är lätt hänt att sätta ett för högt mål och därmed tappa motivation längs vägen
när du upptäcker att det var för svårt.
Tidsbestämt. När ska målet vara uppnått?
Ett specifikt och konkret mål gör det mycket lättare att motivera dig till din träning. Det ger med
största sannolikhet ökad fokus och kanske också tänder din träningsstubin. Det är viktigt att veta
att det inte finns inga riktiga eller felaktiga mål, men ett bra mål som är genomförbart är anpassat
efter din nivå. Målet med stadsloppet kan vara t.ex. att springa loppet på en viss tid, få en
hälsosammare livsstil eller något annat. Fundera på vad just ditt mål och använd dig gärna av
SMARTA-metoden.

 

Foto: Fredrik Karlsson/ Solsta Foto

22 januari 2018

Motivation och motion…

Januari är snart förbi och nu gäller det att hålla i sina mål. Månadsskiftet Januari/februari är för många en tröskel att ta sig över då vissa känner att de saknar motivation att fortsätta träna och man har kanske gått ut för hårt och dragit på sig en liten skada. I början av januari skrev vi om vikten att sätta mål och ha något att sträva emot. Nu vill vi fokusera på hur du behåller motivationen till att fortsätta träna mot ditt mål.

¤ Att skriva ner sina mål och titta tillbaka på dem när motivationen sviker brukar ge en extra kick. Vi människor vill inte misslyckas och när vi skrivit ner ett mål eller löfte blir det mer verkligt och svårare att undvika. Gå tillbaka och titta på dina mål och delmål och påminn dig själv om varför du satte detta mål.

¤ Att ha ett syfte bakom ditt mål är viktigt. Att kunna svara på frågan, varför du har satt detta mål är en viktig del i just hur du behåller motivationen. Vet du inte varför du ska träna blir det svårt att motivera kroppen och hjärnan att göra det. En modell som man kan använda sig av när man skriver sina mål är att ställa sig själv tre frågor:

  • Vad är mitt mål? ex. Springa Karlstad stadslopp utan att stanna
  • Varför vill jag uppnå mitt mål? ex. Jag vill utmana mig själv samt ge min kropp bättre förutsättningar för ett hälsosamt och aktivt liv.
  • Hur ska jag uppnå mitt mål? ex. Jag vill gå/springa 2-3 gånger i veckan samt jobba upp styrkan i min kropp genom övningar jag kan göra hemma 15-20 minuter varje dag. 

Blicka tillbaka på svaren på dessa frågor när motivationen sviker.

¤ Att ta sig över den där tröskeln när motivationen sviker är just motivation i sig. Känslan av att genomföra något när både kroppen och hjärnan egentligen säger åt dig att ”ta det sen” eller ”jag orkar inte” är svårslagen. Skaka av dig negativa tankar och kör ändå. Du kommer känna dig nöjd efteråt.

¤ Att acceptera att motivationen inte alltid är på topp är också en viktig del. Ibland känns kroppen seg och vill ta en vilodag fast det står träning på schemat. Acceptera och tillåt dig själv att ibland lyssna på kroppen för att sen samla ny energi och återuppta träningen vid nästa planerade pass.

¤ Vi människor är ofta bra på att jämför oss med andra. Istället för att jämföra dig med andra omvandla detta till att inspireras av andra. Inspiration leder till motivation.

 

170617 IF Göta arrangerar Karlstad Stadslopp Den 17 juni 2017 i Karlstad
Foto: Fredrik Karlsson / SolstaFoto