Anmälan

Lagtävling
Att tävla i lag höjer upplevelsen på tävlingsdagen – ta med dig dina vänner och få en oförglömlig upplevelse av Karlstad! Lagmedlemmarna är självklart även med i den individuella tävlingen.

Ett lag består av 5-6 personer (blandat tjejer/killar eller enbart det ena könet), där de fem snabbaste tiderna i mål ger lagets tid.

Direktbetalning lag

Vid PlusGirobetalning till 47 37 91-2 ange:

  • Klass (löpning 10 km/5 km med eller utan tidtagning)
  • Ange din uppskattade löptid 10/5 km (seedning)
  • Födelseår
  • Om deltagaren inte är betalningsavsändare anges även namn och adress.

Mer information om din anmälan

Seedning

I samband med anmälan får du uppge uppskattad löptid.  Tänk på att uppskatta denna tid så korrekt som möjligt för att få ut mesta möjliga av ditt deltagande. Denna tid ligger till grund för seedning och plats i startfålla.

Bekräftelse

Görs anmälan via PlusGiro eller internet skickas ett programblad till dig via e-post som angivits i anmälan cirka en vecka före arrangemanget. I programbladet får du all information rörande definitiva starttider etc. Till dem som är anmälda i lag och inte uppgett en egen adress skickas det till lagledaren. För er som gör en efteranmälan kan vi ej garantera att informationen kommer ut i tid, var därför noga med att hämta information på hemsidan. Vi lägger även upp programbladet här på hemsidan. När du har anmält dig till loppet och blivit registrerad hittar du ditt namn i startlistan.

Avbokning

Vid akut sjukdom eller olycksfall som kan styrkas med läkarintyg erbjuds du i första hand att få din anmälan överflyttad till Karlstad Stadslopp 2019.
Återbetalning av startavgift sker ej då Idrottsevenemang undantas från ångerrätten enligt lagen.

Du kan även köpa startplatser till Karlstad Stadslopp på IF Göta Karlstads kansli, Regementsgatan 8.