Anmälan

Vilket lopp vill du delta i?
Du kan välja följande anmälningsalternativ till Karlstad Stadslopp, Karlstad Minilopp och Karlstad Miniminilopp:

Laganmälan

Att tävla i lag höjer upplevelsen på tävlingsdagen.
Ta med dig dina vänner och få en oförglömlig upplevelse av Karlstad.
Utmana konkurrenter, bjud med släkten eller vännerna och få någon att dela Karlstad Stadsloppsdagen med! Lagmedlemmarna är självklart även med i den individuella tävlingen.

Ett lag består av 5-6 personer (blandat tjejer/killar eller enbart det ena könet), där de fem snabbaste tiderna i mål ger lagets tid.

Direktbetalning lag

PlusGiro 473791-2

Vid PlusGirobetalning ange:

  • Klass (löpning 21 km, löpning 10 km eller gåing)
  • Födelseår
  • Om deltagaren inte är betalningsavsändare anges även namn och adress.

Återförsäljare

Du kan även köpa Karlstad Stadsloppstarter IF Göta Karlstads kansli (Regementsgatan 8)

Seedning

I samband med anmälan får du uppge uppskattad löptid. Oavsett om du tänkt springa 10 km eller 21 km vill vi att du anger uppskattad löptid för 10 km. Tänk på att uppskatta denna tid så korrekt som möjligt för att få ut mesta möjliga av ditt deltagande. Denna tid ligger till grund för seedning och plats i startfålla.

Bekräftelse

Görs anmälan via PlusGiro eller internet skickas ett Startbevis/PM till dig via e-post som angivits i anmälan cirka en vecka före arrangemanget. I Startbevis/PM:et får du all information rörande definitiva starttider etc. Till dem som är anmälda i lag och inte uppgett en egen adress skickas Startbevis/PM till lagledaren. För er som gör en efteranmälan kan vi ej garantera att informationen kommer ut i tid, var därför noga med att hämta information på hemsidan. Startbevis/PM finns även här på hemsidan. När du har anmält dig till loppet och blivit registrerad hittar du ditt namn i startlistan.

 Avbokning

Vid akuta sjukdom eller olycksfall som kan styrkas med läkarintyg erbjuds du i första hand att få din anmälan överflyttad till Karlstad Stadslopp 2017, återbetalning av startavgift sker ej då Idrottsevenemang undantas från ångerrätten enligt lagen.