Anmälan

Lagtävling

Vi erbjuder under årets lopp en lagtävling för 10 km för er som vill utmana övriga föreningar eller företag.

För att ingå i lagtävlingen krävs minst sex deltagare som deltar i 10 km. Automatisk toppning sker av de sex snabbaste tiderna inom laget. Observera att även lagdeltagare är med i den individuella tävlingen.

Kontakta tavling@ifgota.se för att anmäla lag eller större grupper. Företag och föreningar kan bli fakturerade.

Vid PlusGirobetalning till 47 37 91-2 ange:

  • Klass (löpning 10 km/5 km med eller utan tidtagning)
  • Ange din uppskattade löptid 10/5 km (seedning)
  • Födelseår
  • Om deltagaren inte är betalningsavsändare anges även namn och adress.

 

Mer information om din anmälan

Seedning

I samband med anmälan får du uppge uppskattad löptid.  Tänk på att uppskatta denna tid så korrekt som möjligt för att få ut mesta möjliga av ditt deltagande. Denna tid ligger till grund för seedning och plats i startfålla.

Bekräftelse

Görs anmälan via PlusGiro eller internet skickas ett programblad till dig via e-post som angivits i anmälan cirka en vecka före arrangemanget. I programbladet får du all information rörande definitiva starttider etc. Till dem som är anmälda i lag och inte uppgett en egen adress skickas det till lagledaren. För er som gör en efteranmälan kan vi ej garantera att informationen kommer ut i tid, var därför noga med att hämta information på hemsidan. Vi lägger även upp programbladet här på hemsidan. När du har anmält dig till loppet och blivit registrerad hittar du ditt namn i startlistan.

Avbokning

Vid akut sjukdom eller olycksfall som kan styrkas med läkarintyg erbjuds du i första hand att få din anmälan överflyttad till Karlstad Stadslopp 2021.
Återbetalning av startavgift sker ej då Idrottsevenemang undantas från ångerrätten enligt lagen.