Deltagarinformation

Anmälan

Anmälningsavgiften för att delta i Karlstad Stadslopp/GötaJoggen/Karlstad Minilopp/Karlstad Miniminilopp 2019 är följande:

tom 31 januari 1 februari – 26 maj from 27 maj
10 km & 5 km 310 kr 320 kr 400 kr
Ungdom/student 210 kr 220 kr 400 kr
Miniloppet 160 kr 160 kr 220 kr
Miniminiloppet 60 kr 60 kr 80 kr

Bansträckning 5/10km

Byten och ändringar av anmälan

Byten av klasser/deltagarändringar kan göras via, mail tavling@ifgota.se, senast två veckor innan loppet, vid nummerlappsutdelningen eller under tävlingsdagen (observera att vi ej kan ta emot ändringar på tävlingsdagen närmare än 1h före start).

Efteranmälan

Efteranmälan sker under samma tid som nummerlappsutdelningen. Efter ordinarie anmälningstid införs en ”trasselavgift” (100 kr) vid ändring av namn och deltagarklass.

Farthållare

Våra farthållare hjälper dig till en bra sluttid. Ta sikte på en ballong där tiden du siktar på står skriven. Vi erbjuder farthållare för 40, 43, 45, 47, 50, 55 och 60 min.

Förvaring

I anslutning till informationstältet finns ett avgränsat område för förvaring. Vi tillämpar självbetjäning och du tar själv ansvar för dina tillhörigheter.

Kiosk och grill

På arrangemangsområdet säljer vi grillade hamburgare. Det finns även kiosk där du kan köpa dricka, korv, godis, kaffe och fika.

Lagtävling

Vi erbjuder en lagtävling för 10 km respektive 5 km för er som vill utmana övriga föreningar eller företag. För att ingå i lagtävlingen krävs minst sex deltagare som deltar i 5 eller 10 km. Automatisk toppning sker av de sex snabbaste tiderna inom laget. För mer information om anmälan, klicka på ”Anmälan” i huvudmenyn.

Miljö

Vi uppmanar dig att använda de sopkärl som finns utplacerade på vårt arrangemangsområde för att hjälpa oss att lämna området i ett bra skick. Var vänligen att även respektera omgivande miljöer i form av rabatter och planteringar.

Nummerlappsutdelning

Nummerlappsutdelning sker vid två tillfällen. Det första tillfället kommer att ske hos en av våra lokala huvudpartners, Bergvik Köpcentrum (Guldentrén)*:

Bergvik Köpcentrum (Guldentrén) fredag 7 juni kl. 10.00-20.00

Arrangemangsområdet (Museiparken) lördag 8 juni kl. 08.00-14.00

För att hämta ut din/dina lagkamraters nummerlapp behöver du ditt/era startnummer som du hittar bredvid ditt namn i startlistan.

Ombyte

Omklädningsrum finns i Sundsta sporthall (ingång från Sundstatjärn, ej Sundsta badhus).

Parkering

Vi uppmanar alla som anländer i bil till arrangemanget att parkera på Karlstad kommuns parkeringsområde i anslutning till Sundstabadet på Drottning Kristinas väg 6 på Sundsta. Observera att antalet parkeringsplatser är begränsade och vi uppmanar därför våra deltagare att i så stor utsträckning som möjligt välja befintlig kollektivtrafik.

Plats

Platsen för arrangemangsområde är Museiparken i centrala Karlstad. Området ligger i anslutning till Värmlands museum, Sandgrund och Stadsbiblioteket.

Resultat

Under arrangemangsdagen kommer live-resultat att publiceras på hemsidan. Resultaten för Karlstad Stadslopp/GötaJoggen/Karlstad Minilopp publiceras efter loppet på hemsidan.

Seedning

Seedning på Karlstad Stadslopp/GötaJoggen baseras på den uppskattade löptid som angivits vid anmälan. Eventuell omseedning sker endast inför arrangemanget. De fållor som används är följande:

Orange             Elit

Gul                    <42 min

Grön                 42-29 min

Blå                     50-56 min

Röd                    57-70 min

Vit                       >71 min

Sjukvård

Vårt sjukvårdsteam består av rutinerade sjuksköterskor och läkare som finns utplacerade på strategiska platser längs banan samt i anslutning till målgång.

Starttider

Starttiden för Karlstad Stadslopp 10 km och GötaJoggen 5 km är kl. 14.00.

Starttider för Karlstad Minilopp är följande (observera att tiderna anges i födelseår) – 10.50 P12, 11.00 F12, 11.10 P11, 11.20 F11, 11.30 P10, 11.40 F10, 11.50 P09, 12.00 F09, 12.10 P08, 12.20 F08, 12.30 P07, 12.40 F07, 12.50 P04-06 & F04-06.

Drop-in tider för Karlstad Miniminilopp är mellan kl. 11.00-14.00.

Tidtagning

Tidtagning sker med hjälp av EQ-timing och chipteknik (ett chip som sitter på din nummerlapp), vi uppmanar därför till försiktighet med de nummerlappar som bär ett tidtagningschip.

Transport till och från arrangemanget

Vi uppmanar alla deltagare att utnyttja befintlig kollektivtrafik för att ta sig till och från loppet, detta då det finns begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till arrangemangsområdet. Samtliga busslinjer passerar Stora Torget som ligger ca 200 meter från arrangemangsområdet.

Uppvärmning

Karlstad Stadslopp/GötaJoggen: uppvärmning leds av KMTI och startar kl. 13.45.

Karlstad Minilopp: uppvärmning leds av KMTI och startar ca 5 minuter innan respektive startgrupp.

Karlstad Miniminilopp: uppvärmning leds av KMTI och startar löpande innan respektive start.

Väskinlämning

Mer information om väskinlämning släpps inom kort.

Vätskekontroller

Längsmed banan finns två stycken vätskekontroller utplacerade, en efter ca 3,5 km och en efter ca 7 km.

 

Att tänka på!

Det är inte tillåtet med hund eller barnvagn i någon av våra deltagarklasser. Men du som går med stavar, rullator eller barnvagn är välkommen att starta sist. 

Allt deltagande sker på egen risk.

Åldersgräns för deltagande i Karlstad Stadslopp/GötaJoggen är 12 år. 

Ingen återbetalning på redan inbetald anmälan (återbetalning av startavgift sker ej då Idrottsevenemang undantas från ångerrätten enligt lagen*).

Genom deltagande i arrangemanget ges medgivande till att IF Göta Karlstad kan publicera bilder från arrangemanget på hemsida, sociala medier eller i annat marknadsföringssyfte.

 

*Idrottsevenemang undantas från ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
2 kap. 11 § Ångerrätt gäller inte för avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.