GötaJoggen 5 km

En bana på 5 km som löper genom Karlstads mest centrala delar. GötaJoggen passar alla, oavsett om du är elitlöpare, vardagsmotionär eller föredrar att lunka fram längs Karlstads gator. Bansträckningen ramas in med levande musik och vackra naturstråk som den böljande Klarälven och grönskan i Museiparken. Ett ypperligt tillfälle att få ta det av Karlstads vackraste stadsdelar.

Klicka på ”Deltagarinformation” i högermenyn för mer information om starttider, nummerlappsutdelning och annat