Historik

Mer än 30 år i folkhälsans tecken

Joggingvågen började ta fart på andra sidan Atlanten i början av 1970-talet. Orsaken till detta kan man bara spekulera om. Men New York Marathon hade genomförts (om än i liten skala) för första gången 1970, där strävan efter att nå frihetskänsla genomsyrade samhällsklimatet och USA rönte framgångar i långdistansloppen i de Olympiska spelen i München 1972. Löpning som motionsform blev mer och mer vanligt.

I Sverige drog liknande vindar in under slutet av decenniet. Ulf Karlsson hade under sina resor inspirerats av lopp ute i landet och tanken på ett framtida stort motionsarrangemang i Karlstad föddes. Väl hemma i Karlstad presenterade han förslaget till styrelsen och möttes till en början av viss skepticism. Karlsson tog då kontakt med NWT. De ställde sig positiva och ville agera medarrangörer till loppet, ett lopp som skulle heta Götajoggen. Styrelsen lät sig snart övertalas och våren 1980 genomfördes det första loppet på försök.

Succén var total – hela 2500 deltagare hade samlats på Norra Fältet när det var dags för den allra första starten. Det stora intresset ledde till att en stor flaskhals bildades vid den trånga passagen över bron inne på startområdet. Trots vissa arrangörsmässiga missar, var det bortom allt tvivel att det fanns en framtid för loppet. Fyra år senare var siffran 12 400 deltagare! Till dags datum fortfarande deltagarrekord och kanske även kulmen på joggingvågen i Sverige.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och även om kulmen, rent deltagarmässigt, nåddes redan 1984 så har utvecklingen fortsatt. Götajoggen blev så småningom Karlstad Stadslopp och är numera en folkfest i motionens tecken för hela familjen där utställare och livemusik ramar in tillställningen. Vad framtiden bjuder på vet ingen! Men hjälp oss gärna att skriva historien tillsammans, genom att delta i fortsättningen.

Nedan presenteras de Karlstad Stadslopps-/Götajoggenvänner som deltagit i alla arrangemang sedan den första Götajoggen den 26 april 1980. Vad kan vara ett bättre namn på denna grupp än ”De Trogna”!

Namn Företag/Ort/Klubb

Rolf Balderud …Men en av De Trogna
Ingemar Björk Friskis & Svettis
Sangrid Bönqvist Karlstad kommun
Conny Claesson Karlstad
Per-Åke Frithiofsson Karlstad
Christer Frykestam Sunne
Östen Grundö Karlstad
Torbjörn Harborn Karlstad
Dan Jonsson Karlstad
Torsten Jonsson Älvkullen
Ronnie Kling Aktiv ortopedklinik
Torbjörn Lundgren Thomas Betong
Jan Löfstrand Bingopalatsets IF
Rolf Mellberg Postens IF
Torbjörn Nilsson Sunne
Lars Norberg Karlstad
Sven-Åke Paulsson Kil
Tom Pedersen Konsum värmland
Folke Schützer IF Göta Karlstad
Tore Seger Karlstad
Bo Sundåker Skattsökarna
Kenneth Svensson Karlstad

Uppdaterad 2018-06-11