Kontakt

Vid frågor gällande Karlstad Stadslopp vänligen kontakta vårt kansli:

Telefon: 054 -21 23 27
E-post: tavling@ifgota.se

Tävlingsfrågor/tidtagning/nummerlappar/administration: tavling@ifgota.se