Karlstad Stadslopp 10 km

En kontrollmätt bana på 10 km som löper genom Karlstads mest centrala delar. En snabb och vacker bana med många publikplatser där löparna passerar vid ett flertal tillfällen. Bansträckningen ramas in med levande musik och vackra naturstråk som den böljande Klarälven och grönskan i Museiparken. Ett ypperligt tillfälle att få ta det av Karlstads vackraste stadsdelar.

Klicka på ”Deltagarinformation” i högermenyn för mer information om starttider, nummerlappsutdelning och annat.